castell Rochechinard
Plànols
1.La torre del canó.
La torre del canó o "torre" poligonal disposa de parets d'una espessor de 2,80 metres, foradat per boques d'armes de foc a diferents nivells i en diferents angles.
Està totalment oberta cap a l'interior. El seu estat de conservació és prou decent..

2.La barbacana.
Durant la Edat Mitjana, aquest mot designava una fortificació avançada que protegia un pas, una porta o bé una poterna.
Permetia que la guarnició d'una fortalesa es reunís en un punt elevat i protegit, per preparar sortides, protegir retirades o bé la introducció d'un cos de secors.
La forma més ordinària que es donava a les barbacanes n'era una de circular o semi-circular, amb una o més sortides dissimulades per la corba de l'obra.
Els exèrcits que acampaven muntaven davant de les entrades grans barbacanes que els permetia combinar moviments d'atac, de retirada o de defensa. En el moment d'un setge, fora de les muralles, se n'alçaven, de forma temporal, i en elles hi residia part de les tropes. Però el més sovint, les barbacanes eren obres a ser mantingudes al voltant de fortaleses ben preparades.

3.L'entrada i les muralles.
Una vegada creuada la segona porta, un pont-llevadís obstruïa l'accés a la torrassa.
Entre les dues torres, la roca era tallada amb una forta baixada i no ofereix cap mena de resistència.
L'accés a la torre del canó es realitza des del primer pis de la torrassa, entrant per les muralles.

4.La torrassa
Es podria rescatar si les tasques de restauració comencessin avui en dia.

5.La residència.
Avui en dia només queden tres parets d'un conjunt que podria ser la habitació més gran..(c) Copyright 2008 © alb ---- traducció : Guilhem Almirall ----  All rights reserved ---- Update 05/2011